Share this photo with your friends.

Nhân dịp được trên tay phiên bản thử nghiệm của DTEK50 mình xin gửi đến các bạn những cảm nhận đầu tiên về thiết bị này từ ngoại hình đến phần mềm cũng như giải đáp các thắc mắc cơ bản của đại đa số anh em fan BlackBerry tại Việt Nam.