Share this photo with your friends.

Vì cuộc đời là những chuyến đi, và với mỗi chuyến đi lại đem lại cho chúng ta những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Trị An ngày 13/03 vừa qua đem lại những trải nghiệm đẹp về những con đường, cảnh đẹp và mang đầy đủ những khung cảnh về lên rừng, xuống biển. Hơn hết đó là tinh thần nhiệt tình và là sân chơi giao lưu cộng đồng BlackBerry chúng ta nhiều hơn nữa. #BBVN