Share this photo with your friends.

Có tham gia những chuyến đi ý nghĩa này mới nhận ra một điều rằng con người Việt Nam mình nghĩa tình và gắn kết lắm, mỗi chuyến đi cùng mọi người là mỗi ký ức không thể nào quên trong cuộc đời của mình. Một sân chơi vui vẻ và gắn kết anh em rất nhiều, mong rằng cộng đồng những người yêu mến BlackBerry chúng ta sẽ gắn kết bằng nhiều hoạt động cùng nhau hơn nữa trong tương lai.