Share this photo with your friends.

Như các bạn đã biết trước đó thì BlackBerry Classic màu xanh đã lên kệ trên các hệ thống bán hàng của BlackBerry và phiên bản này sẽ là phiên bản giới hạn số lượng bán ra trên thị trường, ngày hôm nay diễn đàn BBVN.NET đã có dịp trên tay thiết bị này và gửi đến các bạn những cảm nhận về BlackBerry Classic phiên bản màu xanh Coban này. Chi tiết: http://bbvn.net/threads/41548/ #BBVN