Album: OFFLINE Hình ảnh cập nhật - Chào mừng 08/03/2015 và chia sẻ về BlackBerry OS 10.3.1

Ngày 8/3 - Đó là ngày mà cánh &quot; mày râu&quot; phải &quot;chia sẻ&quot; thời gian, công sức và đam mê của mình cho những người phụ nữ thân yêu. Để chuẩn bị cho ngày ấy, các anh đã phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, vì sau 14/2 lại là 8/3 mà nên khá là bận rộn ( giờ mới biết làm con gái có lợi như thế nào <img src="styles/default/xenforo/emoticon/emoticon_003.png" class="mceSmilie" alt=":D" title="Big Smile :D" /> ) Thế nhưng, họ vẫn dành dụm một góc nhỏ trong sự bận rộn đó cho BB để đến với buổi gặp gỡ đầu xuân 2015

OFFLINE Hình ảnh cập nhật - Chào mừng 08/03/2015 và chia sẻ về BlackBerry OS 10.3.1

Updated 24/3/15
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
10/3/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông.Dân
Ngày 8/3 - Đó là ngày mà cánh " mày râu" phải "chia sẻ" thời gian, công sức và đam mê của mình cho những người phụ nữ thân yêu. Để chuẩn bị cho ngày ấy, các anh đã phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, vì sau 14/2 lại là 8/3 mà nên khá là bận rộn ( giờ mới biết làm con gái có lợi như thế nào :D ) Thế nhưng, họ vẫn dành dụm một góc nhỏ trong sự bận rộn đó cho BB để đến với buổi gặp gỡ đầu xuân 2015

Streams

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING