Album: Mini Off - Giao lưu gặp mặt đầu năm và trải nghiệm BlackBerry Classic

Dịp cuối năm với rất nhiều buổi offline - họp mặt được tổ chức ở khắp nơi. Sau sự kiện Classic những ngày cuối của năm cũ, mình đã lấy ý kiến khá nhiều bạn về việc nên hay không nên triển khai một buổi mini cafe để mọi người có thể đến và gặp gỡ giao lưu theo một cách khác, đơn giản hơn và dễ chia sẻ hơn.

Mini Off - Giao lưu gặp mặt đầu năm và trải nghiệm BlackBerry Classic

Updated 26/2/15
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông.Dân
Dịp cuối năm với rất nhiều buổi offline - họp mặt được tổ chức ở khắp nơi. Sau sự kiện Classic những ngày cuối của năm cũ, mình đã lấy ý kiến khá nhiều bạn về việc nên hay không nên triển khai một buổi mini cafe để mọi người có thể đến và gặp gỡ giao lưu theo một cách khác, đơn giản hơn và dễ chia sẻ hơn.

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING