Album: Hình ảnh cập nhật và tổng kết buổi offline BlackBerry 'Dư Âm Miền Tây'

Cũng chẳng biết nói gì hơn xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em BBers Miền Tây rất nhiều về buổi họp mặt này, là đơn vị đứng ra tổ chức với mục đích tạo sân chơi vui vẻ cho toàn thể anh em Cần Thơ và các bạn Miền Tây sông nước, buổi họp mặt diễn ra sôi nổi và rộn rã tiếng cười với những trò chơi và cuộc nói chuyện thân tình.

Hình ảnh cập nhật và tổng kết buổi offline BlackBerry 'Dư Âm Miền Tây'

Updated 21/9/15
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
21/9/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông Dân
Cũng chẳng biết nói gì hơn xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em BBers Miền Tây rất nhiều về buổi họp mặt này, là đơn vị đứng ra tổ chức với mục đích tạo sân chơi vui vẻ cho toàn thể anh em Cần Thơ và các bạn Miền Tây sông nước, buổi họp mặt diễn ra sôi nổi và rộn rã tiếng cười với những trò chơi và cuộc nói chuyện thân tình.

  1. blackcat1412, sodameo, Mèo and 3 others like this.
  2. tokydang
    tokydang
    Buổi Offline quá vui chúc các ae càng ngày thành công hơn nha. Hẹn ngày gặp lại các bạn

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING