Album: Hình ảnh cập nhật giải bóng đá tứ hùng BlackBerry và những người bạn

Thân chào các bạn, những hoạt động cộng đồng BlackBerry là vô kể, xen kẽ những hoạt động cộng đồng online chúng ta cũng sẽ bắt gặp được nhiều thành viên cùng đam mê và nhiệt huyết với trái bóng tròn, giải bóng đá "Tứ Hùng BlackBerry" cũng vậy nhằm nâng cao sức khỏe và gắn chặt tình thân giữa các thành viên cùng chung niềm đam mê dòng điện thoại BlackBerry, giải tứ hùng đã đi qua nhưng mang lại một tinh thần thể thao và gắn kết rất lớn, qua bài viết này mình xin cập nhật thông tin về giải đấu này và gửi đến các bạn.

Hình ảnh cập nhật giải bóng đá tứ hùng BlackBerry và những người bạn

Updated 26/2/15
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông.Dân
Thân chào các bạn, những hoạt động cộng đồng BlackBerry là vô kể, xen kẽ những hoạt động cộng đồng online chúng ta cũng sẽ bắt gặp được nhiều thành viên cùng đam mê và nhiệt huyết với trái bóng tròn, giải bóng đá "Tứ Hùng BlackBerry" cũng vậy nhằm nâng cao sức khỏe và gắn chặt tình thân giữa các thành viên cùng chung niềm đam mê dòng điện thoại BlackBerry, giải tứ hùng đã đi qua nhưng mang lại một tinh thần thể thao và gắn kết rất lớn, qua bài viết này mình xin cập nhật thông tin về giải đấu này và gửi đến các bạn.

  1. BlackBoss and Aric Lam like this.

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING