Album: Hình ảnh cập nhật buổi offline mini trải nghiệm BlackBerry Passport

Qua buổi offline này mình cũng đã làm quen được rất nhiều thành viên, xin chia sẻ cùng các bạn rằng sẽ có nhiều buổi offline như thế này nữa sẽ gửi đến các bạn để gắn kết cộng đồng nhiều hơn. Hôm nay mình nói hơi nhiều nên khản hết cả cổ, ai có đi qua thấy năng động thì khen cái cho vui cửa vui nhà nhé. Nhân đây mình xin ghi nhận những góp ý từ mọi người để khâu tổ chức offline sau này sẽ thực hiện được hoành tráng hơn cũng như hiệu quả truyền đạt được tốt hơn nữa.

Hình ảnh cập nhật buổi offline mini trải nghiệm BlackBerry Passport

Updated 26/2/15
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
26/2/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông.Dân
Qua buổi offline này mình cũng đã làm quen được rất nhiều thành viên, xin chia sẻ cùng các bạn rằng sẽ có nhiều buổi offline như thế này nữa sẽ gửi đến các bạn để gắn kết cộng đồng nhiều hơn. Hôm nay mình nói hơi nhiều nên khản hết cả cổ, ai có đi qua thấy năng động thì khen cái cho vui cửa vui nhà nhé. Nhân đây mình xin ghi nhận những góp ý từ mọi người để khâu tổ chức offline sau này sẽ thực hiện được hoành tráng hơn cũng như hiệu quả truyền đạt được tốt hơn nữa.

  1. Aric Lam thích bài này.
  2. lapaloma
    lapaloma
    Chẹp chẹp nhìn thèm quá đi. Dân tỉnh lẻ như mềnh là chán :(

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING