Album: [Góc nhìn] 20 bức ảnh về quy tắc của cuộc sống khiến bạn giật mình

Giật mình vì đây hiển nhiên là những quy tắc mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng biết đến, tuy nhiên khi rơi vào những trường hợp này, hầu như tất cả mọi người đều làm trái ngược lại với những quy tắc đó. Bạn có như vậy không?

[Góc nhìn] 20 bức ảnh về quy tắc của cuộc sống khiến bạn giật mình

Updated 28/3/15
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
28/3/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông.Dân
Giật mình vì đây hiển nhiên là những quy tắc mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng biết đến, tuy nhiên khi rơi vào những trường hợp này, hầu như tất cả mọi người đều làm trái ngược lại với những quy tắc đó. Bạn có như vậy không?

  1. nina.bb and BlackBoss like this.
  2. nina.bb
    nina.bb
    Thanks A "Nông - chấm - Dân". Ngẫm đi ngẫm lại, rút ra kinh nghiệm sống be bé.. nhưng hữu ích.

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING