Album: [BBVN.NET] Đập hộp BlackBerry Leap chính hãng tại Việt Nam

hôm nay với bài viết này sẽ giới thiệu cùng các bạn chiếc BlackBerry Leap được phân phối tại thị trường Việt Nam. Máy được ra mắt chính thức vào ngày 15/05 với giá là 6,5 triệu đồng. Chi tiết thảo luận: http://bbvn.net/threads/40499 #BBVN

[BBVN.NET] Đập hộp BlackBerry Leap chính hãng tại Việt Nam

Updated 13/5/15
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
13/5/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông Dân
hôm nay với bài viết này sẽ giới thiệu cùng các bạn chiếc BlackBerry Leap được phân phối tại thị trường Việt Nam. Máy được ra mắt chính thức vào ngày 15/05 với giá là 6,5 triệu đồng. Chi tiết thảo luận: http://bbvn.net/threads/40499 #BBVN

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING