Permalink for Post #9

Chủ đề: Trả lời cuộc gọi nhanh trên KEYone với phím khoảng trắng 'Space'