Album: BlackBerry Classic màu xanh Coban và so sánh cùng các phiên bản khác

Như các bạn đã biết trước đó thì BlackBerry Classic màu xanh đã lên kệ trên các hệ thống bán hàng của BlackBerry và phiên bản này sẽ là phiên bản giới hạn số lượng bán ra trên thị trường, ngày hôm nay diễn đàn BBVN.NET đã có dịp trên tay thiết bị này và gửi đến các bạn những cảm nhận về BlackBerry Classic phiên bản màu xanh Coban này. Chi tiết: http://bbvn.net/threads/41548/ #BBVN

BlackBerry Classic màu xanh Coban và so sánh cùng các phiên bản khác

Updated 25/7/15
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
25/7/15  
Loading Photos......
Loading Photos......
Nông Dân
Như các bạn đã biết trước đó thì BlackBerry Classic màu xanh đã lên kệ trên các hệ thống bán hàng của BlackBerry và phiên bản này sẽ là phiên bản giới hạn số lượng bán ra trên thị trường, ngày hôm nay diễn đàn BBVN.NET đã có dịp trên tay thiết bị này và gửi đến các bạn những cảm nhận về BlackBerry Classic phiên bản màu xanh Coban này. Chi tiết: http://bbvn.net/threads/41548/ #BBVN

Thao tác

Chia sẻ trang này

PING